XVII. elŒadása keretében 2020. október 5-én, hétfŒn 17.30-tól
az Interaktív Természetismereti Tudástár NagyelŒadójában
(Szeged, Boldogasszony sgt. 6., legfelsΠszint)
Holocén – ahol az Œslénytan, paleobiológia, biológia találkozik –
Pomatias story a Kárpát-medencében
címmel. Prof. Dr. Sümegi Pál

az SZTE TTIK Földtani és Ãslénytani Tanszék

tanszékvezetŒ egyetemi tanára tart elŒadást.

Két csiga. Két testvér, de mint Maros és Olt tündérleányok, nem egyeznek. Ha lehet,

kerülik egymást, mégis sokezer éve együtt élnek a Kárpát-medencében. Mit lehet

ebbŒl levonni a táj szerkezetére vonatkozóan? ErrŒl beszél az elŒadó.

Szeretettel várjuk az érdeklŒdŒket!

A belépés ingyenes.
A rendezvényt Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatta.

A Bagolyvári Esték programsorozat

Környezetvédelem, természetvédelem

Az egyesület által végzett környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenységek és intézkedések összessége segíti a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzésének, a kialakult károk megszüntetésének és az eredeti állapot helyreállításának véghezvitelét. Környezetvédelmi szempontból környezetnek az embert körülvevő élő és élettelen tényezők összességét nevezzük. Természetvédelmi tevékenységünk legfőképp a védett természeti értékek megóvása, gyakorlására felé irányul, illetve a természeti rendszerek egészének megóvására, lehetséges gyarapítására is célunk.

Adó 1 százalék

Környezetvédelmi tevékenységeinkbe tartozik a föld (talaj, kőzetek és ásványok, barlangok, a domborzat) védelme, a vizek (felszíni vizek és felszín alatti vizek) védelme, a levegő védelme, az élővilág (növényi, állati, mikroorganizmusok) védelme, a táj védelme, a települési környezet (lakóterületek, mezőgazdasági területek, ipari területek) védelme, a talajvédelem, a vízminőség védelme, a zajártalmak, sugárzás, hulladékkezelés mikro és makro szinten.

Egyesületünk környezetvédelmi feladatait aktív és passzív formában is végzi legfőképp azért, hogy az ember által okozott, vagy okozandó kár minimalizálását véghezvigyük, a természetes és mesterséges (épített) környezet, azaz az ember és annak szűkebb – tágabb környezete érdekében.adóbevalláskor 1 százalék felajánlás, környezetvédelem természetvédelem, madárkórház
Egyesületek alapítványok támogatása,
adó 1 százalék szervezet kereső