Kis Tudós Tábor – Nyári Napközis Tábor – A Csermely Egyesület Kis Tudós Táborát 2021. június és július időszakában a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti Tudástárában rendezi meg, melyre szeretettel várjuk azokat a gyermekeket, akik kóstolót szeretnének kapni az érdekesebbnél érdekesebb tudományterületből. A táborban lesz sok terepi kirándulás, tantermi vegyészet, mikroszkópos vizsgálat, egyéb fejlesztő foglalkozás, lehetőség adódik sok élmény megszerzésére. Táborozás, turnus Időpontok:
I. turnus: 2021. 06. 21-25.
II. turnus: 2021. 06. 28 – 07. 02.
III. turnus: 2021. 07. 5-9.
IV. turnus: 2021. 07. 19-23.
V. turnus: 2021. 07. 26-30.

Jelentkezési határidő: 2021. június 14.

Jelentkezési LAP Letöltése

A jelentkezés életkori feltétele: az általános iskola első évfolyamát elvégzett tanulók jelentkezhetnek.

Helyszín: SZTE JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástár
Szeged, Boldogasszony sgt. 6. II. emelet

Naponta: 8.00-16.00-ig

Programfelelős:

Csehó Gábor
+36-20/9770-525

Kosznai Norbert
+36-20/9713-317

Étkezés: A táborban ebédet és innivalót biztosítunk, tízórairól, valamint uzsonnáról a jelentkezők egyénileg gondoskodnak.

A tábor díja: 18.000 Ft.

A tábor programjából:

A táborba azoknak a gyermekeknek a jelentkezését várjuk, akik különösen érdeklődnek a természettudományok iránt, szívesen megismerkednének az Interaktív Természetismereti Tudástár gazdag gyűjteményével, kipróbálnának kémiai, fizikai, biológiai kísérleteket, örömmel vennének részt olyan kiránduláson, amely során az ott élő növényeket, állatokat figyeljük meg, mindezt élményszerű játékokkal, kézműves foglalkozásokkal kiegészítve.

Jelentkezni a letölthető jelentkezési lap kitöltésével lehet. A kitöltött lapokat a juhasz-goz.szilvia@szte.hu cmre kérjük beküldeni.

Gyermek tábor pillanatképek

Gyermek tábor pillanatképek

Gyermek tábor pillanatképek

Környezetvédelem, természetvédelem

Az egyesület által végzett környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenységek és intézkedések összessége segíti a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzésének, a kialakult károk megszüntetésének és az eredeti állapot helyreállításának véghezvitelét. Környezetvédelmi szempontból környezetnek az embert körülvevő élő és élettelen tényezők összességét nevezzük. Természetvédelmi tevékenységünk legfőképp a védett természeti értékek megóvása, gyakorlására felé irányul, illetve a természeti rendszerek egészének megóvására, lehetséges gyarapítására is célunk.

Adó 1 százalék

Környezetvédelmi tevékenységeinkbe tartozik a föld (talaj, kőzetek és ásványok, barlangok, a domborzat) védelme, a vizek (felszíni vizek és felszín alatti vizek) védelme, a levegő védelme, az élővilág (növényi, állati, mikroorganizmusok) védelme, a táj védelme, a települési környezet (lakóterületek, mezőgazdasági területek, ipari területek) védelme, a talajvédelem, a vízminőség védelme, a zajártalmak, sugárzás, hulladékkezelés mikro és makro szinten.

Egyesületünk környezetvédelmi feladatait aktív és passzív formában is végzi legfőképp azért, hogy az ember által okozott, vagy okozandó kár minimalizálását véghezvigyük, a természetes és mesterséges (épített) környezet, azaz az ember és annak szűkebb – tágabb környezete érdekében.adóbevalláskor 1 százalék felajánlás, környezetvédelem természetvédelem, madárkórház
Egyesületek alapítványok támogatása,
adó 1 százalék szervezet kereső